Hệ Thống Phụ Bản

31/05/2014 0

Phụ bản trong Game Liên Minh Huyền Bí được chia thành 3 loại :Dễ – Trung – Khó. Ngoài ra, để vào được phụ bản cần […]

Hệ Thống Hồn Kĩ

30/05/2014 0

HỒN KĨ – ĐẶC SẮC MỚI TRONG GAME LIÊN MINH HUYỀN BÍ Hồn kĩ Hệ thống Hồn kĩ là 1 trong những tính năng đặc […]

1 14 15 16