Hệ Thống Huyết Hồn

Hệ thống Huyết Hồn là 1 trong những tính năng đặc sắc nổi bật nhất của Liên Minh Huyền Bí. Huyết hồn sẽ tăng lượng đáng kể thuộc tính cho nhân vật.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, hệ thống Huyết hồn Liên Minh sẽ khai mở. Huyết hồn khá đa dạng với các chỉ số cộng thêm khác nhau từ công – thủ phép, đến miễn dịch, bạo kích

4a47a0db6e60853dedfcfdf08a5ca249

Để có Huyết hồn, anh hùng thực hiện Ngưng hồn, mỗi lần tốn 5000 vàng, thu được 5 Huyết hồn ngẫu nhiên.

Phẩm chất huyết hồn xếp từ cao đến thấp như sau: VàngĐỏTímLam – Trắng.

Cấp độ nhân vật ảnh hưởng trực tiếp đến số lỗ khảm Huyết hồn (tối đa là 6 lỗ).

Ngoài ra, mỗi Huyết hồn còn có level riêng. Để tăng level cho Huyết hồn, phải hi sinh các Huyết hồn phẩm chất thấp hơn. Huyết hồn phẩm chất càng cao lượng kinh nghiệm thu được khi hi sinh càng nhiều (Huyết hồn trắng không có giá trị kinh nghiệm). Ví dụ: muốn tăng kinh nghiệm cho huyết hồn Đỏ có thể hi sinh huyết hồn Tím – Lam.

Anh hùng chỉ cần chọn Huyết hồn muốn tăng phẩm chất, chọn Tăng cấp chiếm đoạt sẽ hiện ra bảng Chiếm đoạt huyết hồn (như ảnh dưới).

fb5c81ed3a220004b71069645f112867

Anh hùng có thể chọn từng Huyết hồn đơn lẻ để chiếm đoạt hoặc chọn chức năng Chiếm đoạt để chiếm đoạt tất cả các Huyết hồn đang có.

Lưu ý: Huyết hồn trùng tên không thể cùng Trang bị. Bởi vậy quý anh hùng hãy cân nhắc kĩ nên sử dụng Huyết hồn nào phù hợp lâu dài.

Theo Tư liệu Liên Minh!