Hệ thống “Sôi Nổi”

Hệ thống độ sôi nổi của Liên Minh Huyền Bí thực ra là tính năng mang tính phúc lợi, trong quá trình chơi game khi hoàn thành 1 mục tiêu, thì sẽ nhận được thêm 1 phần thưởng ghi nhận Độ tích cực. Dưới đây là sơ lược tính năng chủ yếu của Hệ thống sôi nổi.

Hệ thống Sôi Nổi trong Liên minh

695f89c2617bcc0d462fe3e4c289172f

Các vị trí trên ảnh minh họa sẽ lần lượt có nội dung như sau

1: nội dung các mục độ tích cực.

2: nhiệm vụ độ tích cực chưa hoàn thành và nội dung thưởng.

3: nhiệm vụ độ tích cực đã hoàn thành và nội dung thưởng.

4: giá trị độ tích cực tích lũy hiện tại.

5: mốc độ tích cực được thưởng thêm, cứ 25 điểm tích cực sẽ được thưởng thêm.

Theo tư liệu Liên Minh!