Hệ thống Quân đoàn

14/06/2014 0

Hệ thống quân đoàn Liên Minh Huyền Bí có tính năng vô cùng phong phú, vừa là nơi anh hùng có thể cùng nhau tụ […]

Khảm nạm bảo thạch

12/06/2014 0

Đục lỗ Để có thể khảm nạm bảo thạch, đầu tiên anh hùng cần tiến hành Đục lỗ. Thao tác đục lỗ : chọn trang bị […]

1 12 13 14 15 16