Giải trí với trò domino online

Giải trí thư giãn với ongamex – trong đó có trò chơi domino, trở về tuổi thơ với trò chơi này, chơi từ 2-4 người trong 1 lượt, người chơi thực hiện đánh vòng theo ngược chiều kim đồng hồ, tổng quân là 28 quân cờ 1 lượt.

 

Bắt đầu mỗi người chơi sẽ có 7 quân cờ. Mỗi người chỉ được đi 1 quân cờ khi đến lượt, trừ khi tất cả các đối thủ bị đứng hết. Nếu số người chơi < 4 người thì số quân còn lại để riêng, khi người nào đến lượt đi nhưng không có quân cờ chơi nào hợp lệ để đi sẽ phải rút thêm quân cờ từ số quân cờ đã loại bỏ ra.

1.Luật chơi

Game Domino online có 28 quân cờ với quân nhỏ nhất là 0-0 và theo thứ tự tăng dần đến 6-6. Người chơi thực hiện đánh vòng theo ngược chiều kim đồng hồ. Người có quân cờ lớn nhất sẽ là người đi đầu tiên. Tiếp theo mỗi người sẽ chỉ được đi 1 quân Domino khi tới lượt và quân cờ đó phải có điểm tương tự với điểm của 2 quân Domino ở 2 đầu của dãy Domino.

2. Chuyển lượt Cờ Domino
– Nước đi hợp lệ là quân cờ đi phải có 1 đầu giống với 1 hướng trên bàn chơi.
– Người thắng là người đi hết cờ trước, hoặc trong trường hợp tất cả đều còn cờ nhưng không ai có nước đi hợp lệ thì sẽ tiến hành đếm điểm của số quân cờ còn lại của mỗi người, người chơi nào có số điểm ít nhất sẽ dành chiến thắng.

Như vậy bạn có thể chơi ngay rồi, bằng cách tải ongamex về điện thoại và chơi trực tuyến trên mạng.