Hệ thống Quân đoàn

Hệ thống quân đoàn Liên Minh Huyền Bí có tính năng vô cùng phong phú, vừa là nơi anh hùng có thể cùng nhau tụ họp, đồng long tham gia các trận chiến, hay đàm đạo, chém gió bàn sách lược. Tại đây anh hùng còn có thể tăng thuộc tính và mua đạo cụ đặc biệt.

3e860e42ae06b6a98902a7c651a86995

Thông tin – Thành viên quân đoàn

Đầu tiên Giao diện thông tin quân đoàn chủ yếu giới thiệu về 1 số thông tin của quân đoàn và cá nhân, tìm hiểu tình hình hiện tại của quân đoàn.

Quân đoàn trưởng hoặc phó có thể sửa thông báo của Quân đoàn. Thành viên Quân đoàn có thể nhấn vào nút Tăng cống hiến để đóng góp Nguyên mộc hoặc Bí ngân (nguyên liệu thu được trong Phụ bản nguyên liệu Quân đoàn) để tăng tài nguyên cho Quân đoàn và tăng độ cống hiến cá nhân.

02d67f46835edb02035c6bd5089fa5a5

Giao diện thành viên hiển thị thông tin của tất cả các thành viên Quân đoàn.

Quân đoàn trưởng và phó có thể Xét duyệt hoặc Thêm thành viên cho quân đoàn tại đây. Ngoài ra, còn có thể phân loại xét duyệt người xin vào thông qua cấp độ và chiến lực.

Kĩ năng quân đoàn

Giao diện kĩ năng chủ yếu là Nghiên cứu và Học tập kĩ năng của Quân đoàn. Kĩ năng quân đoàn chủ yếu tăng thuộc tính cơ sở của người chơi. Chỉ quân đoàn trưởng/phó mới có thể Nghiên cứu kĩ năng. Sau khi Nghiên cứu, các thành viên khác có thể Học tập kĩ năng.

ceb4c7b78bdf2d2eae6d55e6c1a663e2

Mở cấp nghiên cứu kĩ năng có liên quan tới cấp viện nghiên cứu kĩ năng. VD: Viện nghiên cứu kĩ năng từ LV5 tăng lên LV6,  là có thể học tập được kĩ năng cường hóa tốc độ.

Nghiên cứu kĩ năng cần tiêu hao nguyên liệu quân đoàn và điểm quân đoàn. Học tập kĩ năng cần tiêu hao độ cống hiến cá nhân.

Lãnh địa

fd2d32da10610fadabd2678a99bf4742

Lãnh địa quân đoàn là phần quan trọng nhất của hệ thống quân đoàn, là tiêu chuẩn duy nhất để phán định độ mạnh yếu của Quân đoàn.

Cấp quân đoàn ảnh hưởng tới số lượng thành viên và là cơ sở để tăng viện nghiên cứu quân đoàn và cửa tiệm quân đoàn.

Viện nghiên cứu quân đoàn có liên quan trực tiếp tới số lượng và cấp kĩ năng quân đoàn có thể học. Cấp viện nghiên cứu càng cao, số lượng và cấp kĩ năng học được càng nhiều.

Cửa hàng quân đoàn giúp mở rộng chủng loại đạo cụ trong cửa hàng quân đoàn. Cấp cửa hàng càng cao, đạo cụ bán ra càng phong phú, người chơi có thể tiêu hao cống hiến cá nhân để mua đạo cụ quý hiếm trong cửa hàng quân đoàn.

Nhiệm vụ

24f96f58cdc0a170dfbcf23addaf789d

Hàng ngày, thành viên quân đoàn có thể nhận các nhiệm vụ quân đoàn, hoàn thành được thưởng đạo cụ, kinh nghiệm và điểm cống hiến. Tuy nhiên cũng lưu ý, các nhiệm vụ này đòi hỏi anh hùng phải kiên trì mới có thể hoàn thành.

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ cùng Liên minh huyền Bí

Theo tin tức Liên Minh