Khảm nạm bảo thạch

Đục lỗ

Để có thể khảm nạm bảo thạch, đầu tiên anh hùng cần tiến hành Đục lỗ.

Thao tác đục lỗ : chọn trang bị cần đục – chọn Cường hóa – chọn Đục lỗ.

Trang bị phẩm chất càng cao, giới hạn lỗ tối đa càng lớn.

Trang bị Trắng max 1 lỗ, Lam max 2 lỗ, Tím max 3 lỗ, Hồng và Vàng max 4 lỗ.

4a47a0db6e60853dedfcfdf08a5ca249

Khảm nạm

Sau khi trang bị đã có lỗ trống, anh hùng có thể tiến hành Khảm nạm bảo thạch.

Thao tác khảm nạm: chọn trang bị cần khảm – chọn Cường hóa – chọn Khảm nạm – chọn ngọc khảm.

Bảo thạch đã khảm nạm cũng có thể gỡ ra rất đơn giản, ngay tại menu khảm nạm này, chọn bảo thạch cần gỡ, sẽ mất một lượng vàng tương ứng.

ed15309095e612491ee3f1f7bd27241b

Hợp thành bảo thạch

Để hợp thành bảo thạch, yêu cầu người chơi cần có đủ 3 bảo thạch cùng cấp cùng loại, lượng vàng nhất định và Khuôn đúc đá quý với bảo thạch từ cấp 2 trở lên.

Bảo thạch cấp hợp thành càng cao, khuôn đúc đá quý và vàng tốn càng nhiều.

Tỉ lệ hợp thành thành công 100%.

10fb15c77258a991b0028080a64fb42d

Theo thợ rèn Liên Minh