Liên minh huyền bí sáp nhập server game

Sáp nhập server liên minh huyền bí

Thông báo ! BTC game liên minh huyền bí sẽ tạo thêm cơ hội cho các quý game thủ được giao lưu học hỏi bằng việc sáp nhập server game mở ra thêm sân chơi mới so tài và tranh đoạt vô cùng hấp dẫn.

Thông báo gộp máy chủ liên minh huyền bí

Sáp nhập server liên minh huyền bí

Sau bảo trì vào ngày 1/4/2015, sau bảo trì Liên Minh Huyền Bí sẽ tiến hành sát nhập máy chủ như sau:

– Sáp nhập các server S1+S2+S3+S4+S5+S6 sáp nhập làm 1 đổi tên thành Tranh Vương.

– Sáp nhập các server game S7+S8 sáp nhập đổi tên thành Hera – Zeus

Server mới sự kiện mới, nhiều thông tin sự kiện hấp dẫn đang đợi quý game thủ khám phá, cuộc chinh phục thế giới huyền bí không còn xa.