Liên minh huyền bí thu phục Agamemnon

Liên minh huyền bí

Xin thông báo đến game thủ ! Sau  thời gian bảo trì của game liên minh huyền bí trong ngày 18/03 cơ hội được là chủ nhận của những vật phẩm giá trị đang đợi người chơi game khám phá.

Liên minh huyền bí

Liên minh huyền bí chinh phục Agamemnon

Một số sự kiện game như sau:

1. Nạp thẻ 1

–    Thời gian: diễn ra từ 9h 18/3 – 24h 18/3

–    Tặng lễ bao 1 lần với mọi giá trị

–    Gồm  Bảo rương vận mệnh x2, Rương tiếp viện dũng sĩ x1, Sao may mắn x1, Máy đục lỗ x2, Roi thuần thú x5,t hủy tinh tiềm năng x10, Đá tinh luyện x30, Khuôn đúc đá quý x5.

2. Nạp thẻ  2

–  Thời gian diễn ra từ 0h 25/3 – 24h 25/3

–    Nạp thẻ bất kì được tặng lễ bao nạp 1 lần

3. Quái vật thần bí

– Thời gian từ 9h 18/3 – 9h 1/4

–   Khi tham gia liên minh huyền bí và giết được Agamemnon (tại Ấn hồi sinh) và cơ hội có  1 Hộp quà may mắn và 1 Mảnh nỏ thủ thổ phỉ.

4. Ngưng hồn thần bí

– Thời gian diễn ra từ 9h 18/3 – 24h 25/3
–    Ngưng hồn 50 lần bằng vàng mỗi ngày được tặng 1 Mảnh huyết hồn, 20 Qủa kỳ tích.

–    Ngưng hồn 10 lần hàng ngày bằng xu được tặng 1 Mảnh huyết hồn, 20 Qủa kỳ tích.

Đây chỉ là những sự kiện tiêu biểu và còn rất nhiều sự kiện như đăng nhập được quà, mua sắm có thưởng sẽ được BTC game liên minh huyền bí cập nhật cho các bạn.