Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Mỗi ngày, người chơi có thể tiếp nhận 9 nhiệm vụ Ngày (ngẫu nhiên). Hoàn thành từng nhiệm vụ sẽ được các phần thưởng riêng. Nếu hoàn thành tất cả 9 nhiệm vụ, sẽ được thưởng thêm các phần thưởng đặc biệt hấp dẫn trong Liên Minh Huyền Bí.

cf0cac800418ddb9d55fa95a62e8a34b
1: nhiệm vụ hàng ngày có thể nhận.

2: nhiệm vụ đã hoàn thành và hình vẽ may mắn tương ứng.

3: nhiệm vụ đã bị hủy, thất bại.

4: phần thưởng có thể nhận khi hoàn thành tất cả 9 nhiệm vụ.

5: phần thưởng thêm sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được 3 hình vẽ may mắn giống nhau.

Ngoài ra, anh hùng còn có thể hoàn thành nhanh từng nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ tiêu phí 10 kim cương.

1c8d5904269e728abac13d5989dfe428

Chăm chỉ làm nhiệm vụ hàng ngày sẽ giúp cho bạn kiếm được những món đồ có giá trị đấy!

Theo Hướng dẫn Liên Minh